Visit City

×
Tromsø skyline


Oslo

Oslo, Norges hovedstad siden 1299, ligger innerst i Oslofjorden omgitt av skogkledde åser, og utgjør både en kommune og et fylke. Den grenser mot Bærum og Ringerike i vest, Lunner i Nord, Nittedal, Skedsmo, Lørenskog og Enebakk i øst og Ski og Oppegård i sør, samt (fra sjøsiden) Nesodden.


Byens samlede areal er på 453.7 km2, men bare 156 km2 eller 34 % av arealer skal utbygges i følge Generalplanen. Resten er i det vesentlige rekreasjonsområde for byens befolkning, men er også av stor betydning som skogbruksarealer og drikkevannsreservoar. 

Til Oslo hører også de fleste øyene i fjorden innenfor linjen Lysaker –Gjersjøelva. Bysenteret ligger vest for Akerselvas nedre løp.


Orfører: Marianne Borgen

Byrådsleder: Raymond Johansen


Kilde: Oslo Kommune / ssb.no