Visit City

×
Tromsø skylinePersonvernerklæring for HaGro Utvikling AS og nettsiden www.visit-citys.com

HaGro Utvikling AS og dets nettsted www.visit-citys.com logges anonymt. Informasjonen om besøk på nettstedet som logges, kan ikke spores tilbake til noen enkeltpersoner eller andre. Hensikten med informasjonen er å verdiøke nettstedet www.visit-citys.com , og tilby en mer brukervennlig løsning for våre brukere. Trafikken på www.visit-citys.com måles med script fra Google Analytics og internt statistikkmålesystem. Denne personvernerklæringen sier noe om hvordan vi ivaretar dette.

Når du som bruker besøker våre nettsider, etterlater du deg elektroniske spor. Sporene dannes fordi din nettleser automatisk sender en rekke opplysninger til visit-citys.com tjener (server-maskin) hver gang du ber om å få vist en side. Det er eksempelvis opplysninger om hvilken nettleser –og versjon du bruker, og din internettadresse (IP-adresse). For hver side som vises, lagres følgende opplysninger:

Ingen av opplysningene vil bli brukt til å identifisere enkeltpersoner. HaGro Utvikling AS bruker disse opplysningene til å generere en samlet statistikk som blant annet viser hvilke sider som er mest populære. Statistikken er et redskap til å forbedre våre tjenester.

Rettigheter

www.visit-citys.com eies i sin fulle helhet av HaGro Utvikling AS. HaGro Utvikling AS er ansvarlig for innhold, bruksområde, rettigheter, distribusjon og markedsføring.

Rettighetshavere kartdata: Google maps.

Kopiering og spredning.

Innhold, layout og samlingene av opplysninger på våre nettsider er beskyttet etter åndsverksloven og annen lovgivning. Bruk av tjenesten gir ikke brukeren rett til å kopiere lyd, kategoristruktur, tekst, bilder og / eller video som inngår i nettstedet utover det som er nødvendig for å bruke tjenesten på normalt vis. Informasjonen om våre kunder på nettsidene kan ikke videreselges i noen som helst form. Det er forbudt å samle eller gjøre uttrekk av informasjonen på disse sidene (gjentatt og systematisk kopiering av deler av innholdet). Alle data som hentes fra www.visit-citys.com kan ikke benyttes i strid med personopplysningsloven eller annen lovgivning.

Kopiering, tilgjengeliggjøring for allmenheten og annen utnyttelse utover det som følger av Åndsverksloven av 12. mai 1962 nr 2 og annen relevant lovgivning, er ikke tillatt og krever skriftlig samtykke fra HaGro Utvikling AS og dens nettsider www.visit-citys.com . Krenkelse av rettighetene kan medføre straff og erstatningsansvar.

Ansvar

www.visit-citys.com har ansvar for databasens innhold og oppdateringer, og søker å holde www.visit-citys.com mest mulig oppdatert og korrekt. www.visit-citys.com har likevel ikke ansvar for feil eller mangelfulle opplysninger i databasen.

www.visit-citys.com gjør tilgjengelig for brukeren informasjon om og lenker til nettsteder som tjenesten definerer som relevant i forhold til de kriterier brukeren har ført inn. www.visit-citys.com tar intet juridisk ansvar for at søkeresultatene er relevante eller fullstendige i forhold til det søkeresultatet brukeren ønsker, eller nettstedene det lenkes til, er i bruk. Bruker kan ikke kreve erstatning for feil eller driftsavbrudd hos www.visit-citys.com . www.visit-citys.com har intet ansvar for skade eller annet i forbindelse med ødeleggelse av data, avbrudd, ikke levert informasjon, feilaktig levert eller lignende.

Kontaktinformasjon www.visit-citys.com

HaGro Utvikling AS

Steigabakkan 14
7332 Løkken Verk
Org.nr: 916 145 942

Kontaktperson Harald Christian Hofstad
Telefon mobil +47 932 97 973
E-post: harald@visit-citys.com